Prevzem/obnova kvalificiranega digitalnega potrdila

Vaše osebno kvalificirano digitalno potrdilo je namenjeno zagotavljanju varnosti pri poslovanju prek spleta. Veljavno je pet let, potem pa ga je potrebno obnoviti.

Svoje kvalificirano digitalno potrdilo imate lahko shranjeno na pametni kartici oz. pametnem USB ključku ali na disku svojega računalnika. Zaradi varnejšega poslovanja priporočamo prevzem na pametno kartico oz. pametni USB ključek.

Opozorilo:

Priporočamo vam, da pred prevzemom/obnovo kvalificiranega digitalnega potrdila preberete:

- Navodila za prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB na disk osebnega računalnika 
- Navodila za prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB na pametne kartice in USB ključke

Za prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila uporabljajte le najnovejšo različico brskalnikov. Več NLB.

Postopek prenosa
kvalificiranega digitalnega potrdila bo trajal nekaj sekund. Počakajte do konca prenosa in ga ne prekinite, sicer bo kvalificirano digitalno potrdilo uničeno. V tem primeru boste morali kode za izdelavo novega kvalificiranega digitalnega potrdila naročiti v NLB Poslovalnici.

Strinjam se s Politiko AC NLB - Javni del notranjih pravil AC NLB za kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe, CPoid: 3.6.1.4.1.7597.1.4.1 in jo sprejemam.

Prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila